poster-van-gioi-tien-tung

Vạn Giới Tiên Tung

Tên khác: Đang cập nhật

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Action Fantasy Manhua Adventure

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Danh sách chương
Truyện liên quan