poster-ta-la-lao-dai-thoi-tan-the

Ta là lão đại thời tận thế

Tên khác: Đang cập nhật

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Action Manhua Truyện Màu

Trở thành thuộc hạ của ta đi! Ta là lão đại của tập đoàn zombie thời tận thế!

Danh sách chương
Truyện liên quan